JACLYN HILL X MORPHE

✔ SOCIAL MEDIA:
INSTAGRAM: Wizazowa
SNAPCHAT: Wiz.azowa

? MAIL / COLLABORATION:?
[email protected]

Ostrzeżenie!
Art. 116 i 117

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Post Author: hatefull