డా. రామచంద్ర హెల్త్ టిప్స్ | Doctor Ramachandra Rao About 15 Days Diet | Nature Cure

నేను ఫీజు పెడితే
రోజుకి ఎంత వస్తుందో తెలుసా…??
అలాంటి వైద్యం నాకు అవసరం లేదు…
నా కొడుకుకి జరిగిన కష్టం.. మీకు వద్దు…
ఈ వీడియో చూస్తే డా. రామచంద్రకి దండం పెడతారు….!!

Post Author: hatefull