కొలెస్ట్రాల్ రహస్యం MANTHENA'S health bullet-1

Welcome to Dr. Manthena Satyanarayana Raju’s Health Truths.

మరిన్ని వీడియోలు కొరకు:

ఇడ్లీ తింటే బరువు పెరగరా?: https://youtu.be/ycHhC99QB-k

నూనె మానితే ఎందుకు తగ్గుతారు: https://youtu.be/U2zwQ5QsbdQ

బరువుని కొవ్వుని కరిగించే దినచర్య: https://youtu.be/qMHjMr2MWA8

బరువు ఉన్నవారికి ఆకు కూరలు చేసే మేలు: https://youtu.be/9KpCtxwb22o

పుల్కా తింటే ఎందుకు తగ్గుతారు?: https://youtu.be/SS3OsRVa71A

అన్నం తింటే బరువు ఎందుకు తగ్గరు ?: https://youtu.be/o3RqSZVAm18

ఎంత ఎత్తుకు ఎంత బరువు ఆరోగ్యం: https://youtu.be/aGXJCfOm_Wk

Post Author: hatefull