4. ஆரோக்கியமாக உடல் எடை குறைய எளிய உணவுமுறை | Dr. அருண்குமார் | Easy Diet for healthy weight loss thumbnail

4. ஆரோக்கியமாக உடல் எடை குறைய எளிய உணவுமுறை | Dr. அருண்குமார் | Easy Diet for healthy weight loss

ஆரோக்கியமாக உடல் எடை குறைக்க எளிய உணவுமுறை என்ன? என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும்? என்னென்ன உணவுகள் தவிர்க்க வேண்டும்? அலசுவோம். டாக்டர் அருண்குமார், M.D. (Pediatrics), குழந்தை நல மருத்துவர், ஈரோடு. How to lose weight in an easy and healthy way? What food items to eat? What food items to avoid? Lets discuss. Dr. Arunkumar, M.D.(Pediatrics), Consultant Pediatrician, Erode. Video on carbohydrate…